VÅR MISJON


blog image
 

Den Norsk Forening For Fødsels og Foreldreforberedelse er en formålsdrevet organisasjon med misjon om å formidle informasjon om påvirkningen av liv i livmoren, foreldre før fødsel og fødsel for utviklingen av sunne og blomstrende barn.

Vi lærer opp og gir støtte til ungdom, mulige og ventende foreldre, familier og samfunnet vårt om viktigheten av bevisst unnfangelse, livet i livmoren, graviditet, fødsel og amming, og vi oppsummerer forskning på graviditet og livet i livmoren. Slik informasjon hjelper unge mennesker å handle ansvarlig og det hjelper fremtidige foreldre å tilby sitt ufødte barn det beste grunnlaget for optimal fysisk og psykologisk utvikling. Vi ønsker å bringe denne kunnskapen til alle og også helse- og utdanningspersonell.

Den Norsk Forening For Fødsels og Foreldreforberedelse bygger nettverk med lignende organisasjoner som jobber for foreldre og familiers forhold i Norge og er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon. Hjelp oss å spre denne informasjonen i Norge og rundt om i verdenen.


VÅRE AKTIVITETER


blog image

Vi anser oss selv som en del av "velkomstkomiteen" for babyer. Vi mener at vi kan forandre verden hvis vi endrer måten vi bringer nye mennesker inn i verdenen på. Målet vårt er å samle og spre informasjon om viktigheten av det prenatael livet for den integrerte utviklingen av mennesket og fremme et mer broderlig samfunn, samt bringe denne kunnskapen til alle.

Vi søker å nå unge mennesker som kan bli bevisste om denne kunnskapen, med mulige foreldre som føler seg i stand til å oppmuntre til riktig fysisk og psykologisk utvikling av sine barn. 

Målet vårt er at hver person skal være bevisst på kraften som ligger i oss under unnfangelse og graviditet for å skape og inspirere den nye generasjonen som ennå ikke er født.

For å støtte dette har foreningen et bredt utvalg aktiviteter: 

Fremme kampanjer og utdanningsprogrammer for sosial utdanning som fremmer det prenatale livet og prenatale foreldre

Forelesninger, workshops og seminarer om prenatal utdanning, noe som oppmuntrer:

           • veksten og harmonien til babyen, moren og familieenheten
          
• helsen og kvaliteten under prenatalperioden
           • en trygg fødsel og pleie av babyen

Støtte relevant forskning om graviditet, livet i livmoren og forhold mellom forelder og barn

Oppmuntre andre organisasjoner, institusjoner og helsesentre til å spre informasjon om det prenatale livet, prenatal foreldrerolle og fødsel


Utdannelsen til barnet kan begynne i løpet av prenatalperioden gjennom pleiende oppmerksomhet fra foreldrene, spesielt gjennom kraften i mors kreative omsorg, beskyttelse og kjærlighet.

Partnerskap


blog image
Vi lever i en tid med enestående forandring og vitenskapelig kunnskap som skaper store utfordringer for nye familier. Imidlertid har vi også en enestående mulighet til å utgjøre en positiv forskjell i samfunnet. Vitenskapen tydeliggjør viktigheten av prenatalperioden på utviklingen av en baby, og viktigheten av en mors opplevelser under unnfangelse, graviditet, fødsel og perioden etter fødsel. Bevisstheten er større og kraftigere enn noen sinne.

Vi kan omdefinere vårt forhold til vår egen mors natur, og vi kan gjøre dette ved å samarbeide. Vi elsker å samarbeide med enkeltpersoner, bedrifter og andre organisasjoner - enten det er på lokalt eller globalt nivå - som hjelper oss med å dele vår misjon samt nyttig og interessant informasjon til alle familier!

 Slik blir du partner med oss:

Promoter informasjonen vår på nettsiden din, sosiale medier eller et innflytelsesnettverk

Del arbeidet ditt, erfaring og kunnskap på nettsiden vår og våre sosiale medier

Når du har blitt partner med oss, vil vi vise deg spesielle høydepunkter - gjennom vårt nyhetsbrev, nettsted og sosiale nettverk.

For å vite mer om hvordan vi kan samarbeide, send oss en e-post til susana@fodselsogforeldreforening.no

TEAMET VÅRT

susana lopes

Susana Lopes

Susana er prenatal lærer, prenatal og postnatal yogalærer, forfatter, foredragsholder og talsmann for gravide mødre og deres bevisste babyer med over 15 års erfaring. I dagliglivet veileder hun kvinner for effektivt å frigjøre stress og angst fra kroppen og forbedre deres generelle helse og forbindelse med babyen sin, og hjelper dem til å føle seg mer rolige, avslappede og selvsikre på sin morsreise, slik at de kan glede seg over og leve et sunt svangerskap.

Email: susana@fodselsogforeldreforening.no | Tel. 0047 486 47 025

Elisabeth Sæther

Elisabeth Sæther

Elisabeth er jordmor med 15 års erfaring fra både svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Hun jobber til daglig som fagjordmor ved Føde-/barselseksjonen i Ålesund / Helse Møre og Romsdal. Hun brenner for å gi alle nyfødte og foreldre en så optimal start som mulig, gjennom å støtte den fysiologiske og naturlige fødselsprosessen og unngå unødvendige inngrep. Hun holder også foredrag og workshops om ulike tema knyttet til dette.

Email: elisabeth@fodselsogforeldreforening.no