Educating and Supporting

Youth, Prospective and expecting Parents, Families and Society

Parenting before birth

Give your baby the best start in life!

Helping your child come into this world

Happy and Healthy Generations

Velkommen

Den Norsk Forening For Fødsels og Foreldreforberedelse er en formålsdrevet organisasjon som har som misjon å formidle informasjon om påvirkningen av liv i livmoren, foreldre før fødsel og fødsel for utviklingen av sunne, blomstrende barn.

Vi lærer opp og gir støtte til ungdommer, mulige og ventende foreldre, familier og samfunnet vårt om viktigheten av bevissthet rundt unnfangelse, livet i livmoren, graviditet, fødsel og amming og vi oppsummerer forskning om graviditet og livet i livmoren. Slik informasjon lar yngre mennesker handle ansvarlig og lar fremtidige foreldre tilby sitt ufødte barn det aller beste grunnlaget for best mulig fysisk og psykisk utvikling. Vi ønsker å bringe denne kunnskapen til alle og også fagpersonell innen helse og utdanning.

Informasjon er nøkkelen!
Hjelp oss å spre ordet!

Utdanningen starter i livmoren og denne informasjonen har blitt anerkjent av eldgamle kulturer rundt om i verdenen og nyligst av ny forskning som er gjort innen neurobiologi og epigenetikk, som viser oss påvirkningen prenatalt liv og prenatal foreldrerolle har på vår psykiske og fysiske utvikling.

Å få denne informasjonen ut til all ungdom, mulige og ventende par, familier, profesjonelle og samfunn er nøkkelen til å sikre at vi gir unge par og deres babyer den beste starten på livet.

Mest populært

article image
livet i livmoren

Ufødte babyer er bevisste skapninger, de er sensitive, de lærer, reagerer og kommuniserer med moren hele tiden. Livmoren er ditt barns første klasserom og opplevelsene barnet har inne i livmoren vil strukturere babyens fysiske, emosjonelle og psykiske utvikling.

 

article image
FORELDREROLLEN FØR FØDSEL

Du blir en forelder fra øyeblikket du tenker på å få barn, det er da foreldrerollen virkelig starter. Babyen din lærer om verdenen utenfor gjennom morens indre signaler. Å ha mer kjennskap til hvordan du selv og miljøet ditt påvirker babyen i livmoren er nøkkelen til å gi babyen din den beste starten.

article image
RESSURSER OG FORSKNING

Vi samler og oppsummerer informasjon, forskning og ressurser om bevisst unnfangelse, graviditet, livet i livmoren, fødsel og forhold mellom barn og forelder, og styrker kvinner og par til å delta i den informerte samtykkeprosessen. Lær om hva eksperter fra rundt om i hele verden har å si.

HVA EKSPERTENE SIER

“I ususally claim that pregnant women should not read books about pregnancy and birth. Their time is too precious. They should, rather, watch the moon and sing to their baby in the womb”

Primal Health Research

Michel Odent, MD

“Findings point to the time shortly before conception to after birth as the most sensitive and critical period in establishing patterns in all areas of our life; physical, mental, emotional, and relational.”

From Womb to the World

Anna Verwaal, RN, CLE

“Awake or asleep, the studies show, they (unborn children) are constantly tuned in to their mother’s every action, thought, and feeling.”

 

Pre-Parenting: Nurturing Your Child from Conception

Thomas Verny, MD


FÅ E-BOK

Her kan du få vår «PREGNANCY MATTERS» e-bok. Du vil lære de viktigste tingene om bevist unnfangelse, graviditet, fødsel og det å være forelder til babyen din i de tidlige årene.

Last ned e-boken din!

SPRE ORDET

article image
article image